30-36 Phan Bội Châu – P. Bến Thành, Q1, TP. HCM

Chăm sóc răng trẻ em

Răng trẻ em rất dễ tổn thương và hư hại do quá trình phát triển vẫn còn kéo dài. Do đó, cần phải có sự chăm sóc và chú ý đặc biệt dành cho răng trẻ em.