30-36 Phan Bội Châu – P. Bến Thành, Q1, TP. HCM

"Chào bạn,

Theo kinh nghiệm điều trị Implant từ thực tế và qua các lần tu nghiệp tại Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc,... của Chuyên gia cấy ghép Implant từ Nha khoa Hoa Hồng thì,

Implant chất lượng phải hội tụ được các yếu tố sau:

  • Implant được cắm đúng hướng và vị trí lý tưởng.
  • Chất lượng và số lượng xương của bệnh nhân.
  • Thời gian tồn tại của Implant.
  • Implant thực hiện tốt các chức năng giống như răng thật.
  • Phục hình trên Implant khít sát và thẩm mỹ, tự nhiên.

"

Tags: