30-36 Phan Bội Châu – P. Bến Thành, Q1, TP. HCM

Tag "cạo vôi răng có đau không"